Odszkodowania za choroby płuc w Szkocji

Thompsons Solicitors posiada zespół ds. Chorób zawodowych, który obsługuje klientów ze wszystkich obszarów Szkocji, pomagając im w dochodzeniu odszkodowań za choroby zawodowe, które rozwinęły się u nich w wyniku pracy w niebezpiecznych i niezdrowych warunkach. W ramach naszego zobowiązania do zapewnienia dostępu do wymiaru sprawiedliwości dla wszystkich osób starających się o odszkodowanie w Szkocji, oferujemy usługę składania wniosków w języku polskim dla polskich obywateli, którzy mieszkają w kraju. Wiemy, że ubieganie się o odszkodowanie w obcym języku może być stresującym i trudnym doświadczeniem. Nasz zespół posługujący się językiem polskim pomoże Tobie zrozumieć proces odszkodowawczy, dzięki czemu z ufnością możesz starać się o odszkodowanie.

Odszkodowania za raka płuc

Jeśli u ciebie lub kogoś z twojej rodziny zdiagnozowano raka płuc, który jest wynikiem narażenia na szkodliwe substancje w miejscu pracy - na przykład azbest lub pył krzemionkowy – to możesz ubiegać się o odszkodowanie za ból, cierpienie, utracone zarobki i poniesione koszty leczenia. Udowodnienie odpowiedzialności drugiej stronie za chorobę płuc może być trudnym procesem. Prawnicy Thompsons mają jednak imponujące doświadczenie w reprezentowaniu klientów w podobnych sprawach i będą ciężko pracować, aby udowodnić, że twój stan jest związany z warunkami w jakich pracowałeś.

Odszkodowania za pylicę płuc

Pylica płuc to nazwa grupy chorób płuc spowodowanych częstym i ciągłym wdychaniem pyłu. Pracownicy w sektorach górniczym i wydobywczym są jednymi z najbardziej narażonych na pylicę płuc; jednak osoby pracujące w następujących sektorach mogą również być zagrożone:

 • Budownictwo
 • Ceramika i garncarstwo
 • Hutnictwo
 • Obróbka metalu
 • Produkcja tkanin
 • Piaskowanie
 • Budowa statków
 • Kamieniarstwo

Odszkodowania za astmę zawodową

Prawnicy z Thompsons Solicitors w Szkocji zajmujący się chorobami płuc mogą pomóc klientom w uzyskaniu odszkodowania za astmę przemysłową. Zapewniamy wsparcie i porady krok po kroku oraz pomoc w języku polskim, w dążeniu do celu, jakim jest zapewnienie Tobie najlepszego możliwego odszkodowania.

Roszczenia dotyczące krzemicy

Krzemica jest nieuleczalną chorobą zapalną układu oddechowego spowodowaną wdychaniem cząstek pyłu krzemionkowego lub respirabilnej krzemionki krystalicznej. Stan może stać się przewlekły i wyniszczający, a w niektórych przypadkach może nawet okazać się śmiertelny. W ostatnich latach rząd wprowadził zasady i przepisy chroniące pracowników przed krzemicą i innymi chorobami. Pracodawcy, którzy łamią te zasady, ryzykują sankcje, jak również ponoszą odpowiedzialność w roszczeniach odszkodowawczych za choroby płuc. Osoby pracujące w następujących sektorach są szczególnie zagrożone:

 • Przemysł wydobywczy
 • Hutnictwo
 • Kamieniarstwo
 • Budownictwo
 • Przemysł Ceramiczny
 • Piaskowanie
 • Produkcja szkła
 • Górnictwo
 • Kafelkowanie
 • Produkcja asfaltu
 • Prace rozbiórkowe

Odzkodowania za POChP – Przewlekłą obturacyjną chorobę płuc

British Lung Foundation informuje, że około 1,2 miliona osób w Wielkiej Brytanii żyje z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP). Istnieją dwa główne typy POChP. To są:

 • Rozedma płuc – postępująca i długotrwała choroba powodująca zapalenie pęcherzyków powietrza w płucach. Objawy obejmują częste infekcje płuc, obecność śluzu i uporczywy świszczący oddech.
 • Przewlekłe zapalenie oskrzeli – stan charakteryzujący się zapaleniem oskrzeli. Objawy obejmują uporczywy kaszel, wytwarzanie śluzu i zmęczenie.

Jeśli jesteś jednym z 15% pacjentów cierpiących na POChP (przewlekłą obturacyjną chorobę płuc) w Wielkiej Brytanii, którzy cierpią na tę chorobę z powodu warunków w miejscu pracy, Thompsons Solicitors w Szkocji pomoże Ci w ubieganiu się o odszkodowanie.

Skontaktuj się dzisiaj z Thompsons

W Thompsons Solicitors w Szkocji jesteśmy dumni z naszego przychylnego i praktycznego podejścia do klienta. Poprowadzimy Twoją sprawę o odszkodowanie w języku polskim, walcząc o maksymalną rekompensatę dla Ciebie, w najszybszym możliwym czasie. Oferujemy Tobie również pakiet finansowania sprawy No Win No Fee. Gwarantuje on, że jeśli Twoje roszczenie nie powiedzie się, nic nam nie zapłacisz. Nasze honorarium jest wstępnie ustalane z Tobą jako określony procent od otrzymanego odszkodowania. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości lub pytania dotyczące procesu odszkodowawczego, zadzwoń do nas dzisiaj 0800 0891 331, aby przeprowadzić wstępną rozmowę w języku polskim, na temat Twojej sprawy.

Injured through no fault of your own?
Call us on
To see how much you could claim
Compensation Specialists
Our offices and meeting places
Talk to Thompsons
Claim Now