Искове в чужбина или при пътуване

Claim Now

To ensure we give you the most tailored advice regarding your data breach enquiry, we kindly request that you complete our specialised enquiry form. You can access the form
by clicking on the following button: Click here

Click here to return to the previous window

Независимо дали сте чужд гражданин, който временно или постоянно живее и работи във Великобритания, или сте гражданин на Обединеното кралство пътуващ или работещ в чужбина, каквито и да са вашите обстоятелства, ако сте претърпели злополука и телесна повреда, екипът за искове в чужбина и при пътуване на Томпсънс Шотландия може да помогне.

Нашите юристи, които се занимават с искове при злополука, могат да ви помогнат да потърсите обезщетение и правосъдие за всички видове телесни повреди и професионални заболявания, включително:

  • Пътно-транспортни произшествия
  • Произшествия с велосипед
  • Пешеходни злополуки
  • Трудови злополуки
  • Индустриални заболявания
  • Тежки и фатални наранявания

Това не е средностатистическият ви иск за пакетна почивка

Тук в Томпсънс, ние разбираме, че работата и пътуването в чужбина е част от всекидневния живот на много хора. Злополуки, обаче, могат да се случат навсякъде, и когато сте в чужда страна може да е страшно, сложно и объркващо, особено ако пътувате сами.

Ако сте на почивка, сигурно сте защитени от Регламентите за пакетни пътувания, но ако организирате собственото си пътуване, хотел и т.н. или сте на удължено пътуване, което ви позволява да работите, докато сте в чужбина, вие може да нямате същата защита.

Също, ако сте на почивка в Обединеното кралство или на удължено посещение, за да живеете и работите, вие може да претърпите нефатална злополука и да не сте сигурни към кого да се обърнете за помощ, при подаването на иск за обезщетение.

Това са ситуациите, при които екипът на Томпсънс може да помогне.

Иск от чужбина

Ако сте претърпели злополука или страдате от влошено здраве на работа, не трябва да се мъчите със системата в чужбина, свържете се с Томпсънс и ние можем да Ви помогнем. Ние дори можем да започнем процеса по подаване на иск, така че когато се върнете вкъщи, вие ще знаете, че всичко е организирано.

Юристите, занимаващи се с телесни повреди, са тук за вас, когато сте в чужбина

Ние сме в Шотландия, но можем да ви помогнем, където и да сте или откъдето и да сте. Ако сте чужд гражданин, претърпял злополука в Шотландия, ние можем да ви помогнем. Ако сте жител на Шотландия и претърпите телесна повреда в чужбина, ние можем да помогнем.

Свържете се днес с юристите на Томпсънс, занимаващи се с телесни повреди, за съвет как да процедирате във връзка с иск за обезщетени в чужбина или при пътуване. Съветът , който предлагаме е без задължения и много искове могат да се подадат чрез пакета „No Win No Fee“ (клиентът не плаща, ако делото не бъде спечелено).

Обадете ни се днес на телефон 0800 0891 331, за да започнем да ви помагаме да се възстановявате, където и да сте.

Compensation for accidents in Scotland
Compensation for accidents abroad
Meet the team
Holiday Illness Claim FAQs
Injured through no fault of your own?
Call us on
To see how much you could claim
Compensation Specialists
Our offices and meeting places
Talk to Thompsons
Claim Now